Святіший Патріарх Кирил spacer Руська Православна Церква spacer Українська Православна Церква spacer Помісні i Автономні Церкви spacer Канони Православної Церкви

Категорія: Авторські публікації головного редактора сайту протоієрея Ростислава Ярема

Редактор О.М. Ярема Художник Т.Ф. Константинова Комп`ютерна верстка Л.В. Расторгуєва Підписано до друку 25.01.2010 р. Формат 60х90/16. Ум._ друк. арк. 10,93. Тираж 5000 прим. Замовлення № 512. ТОВ Видавнича компанія “КИТ” 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 19—21. Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи ДК № 861 від 20.03.2002 р.   У форматі […]

В основу книги лягли публікації істориків різних часів, а також архівні матеріали, зібрані протягом декількох років, про північну околицю Москви і про значення Ярославської дороги і північних міст в історії Російської держави. Книга висвітлює питання розвитку та облаштування описуваної місцевості, оповідає про існуючі нині і втрачені пам’ятки церковного зодчества і цивільної архітектури. Численні плани місцевості, […]

Spoczywająca w Waszych dłoniach, Drodzy Czytelnicy, książka Moskwa Północna, gdzie Droga Jarosławska jest owocem bardzo głębokiego zamysłu badawczego, dotyczącego w jednakowej mierze historii, rchitektury, teologii i ikonografii moskiewskich i podmoskiewskich świątyń, monasterów, zabytków kultury o znaczeniu światowym oraz mało znanych, urokliwych uliczek i parków, bliskich sercu każdego mieszkańca Moskwy, sięgających początkami swego istnienia do starożytnej epoki Państwa Rosyjskiego. Moskwa była i […]

Вчення преподобного Єфрема Сиріна про чесноти (за аскетичними творами) Автор священик Ростислав Ярема e_mail: ier.rostislav@mail.ru Переклад з російської ігумен Лонгин (Чернуха) Редактор монахиня Євтропія (Бобровнікова) Художник Т.Ф. Костянтинова Комп’ютерна верстка Л.В. Расторгуєва Підписано до друку 9.01.2007 Тираж 10000 екз. Замовлення № Надруковано у типографії Свято_Успенської Києво_Печерської Лаври    У форматi PDF…>>>

П’ятнадцятій річниці Харківського Архієрейського Собору Української Православної Церкви присвячується e_mail: ier.rostislav@mail.ru Редактор С. П. Анікіна Фото на обкладинці А. Т. Данилевський Художник Т. Ф. Константинова Комп’ютерна верстка Л. В. Расторгуєва Підписано до друку 27.04.2007. Формат 60х90/16 Папір крейдований. Друк офсетний Тираж 15000 прим. Заказ № 0021 Віддруковано в друкарні ПГО «Тандем» Свідоцтво № 011494 від […]

1020-літтю Хрещення Київської Русі присвячується mail: ier.rostislav@mail.ru Редактор О.М. Ярема Фото на обкладинці та ін. О.Т. Данілевський Художник Т.Ф. Константинова Комп’ютерна верстка Л.В. Расторгуєва Підписано до друку 14.04.2008 Формат 60х90/16 Папір крейдований. Друк офсетний Тираж 10000 прим. Замовлення № 0028 Віддруковано в типографії ПГО «Тандем» Свідоцтво № 011494 від 27.12.2002 р. 04053, м. Київ, вул. […]